XaCi-Development

Privacyverklaring

English below:

Bedankt voor het gebruik van Xaci-leads web-extensie. Deze privacyverklaring legt uit hoe we uw informatie verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer u de Extensie gebruikt.

Verzameling en Gebruik van Informatie: De Extensie verzamelt geen persoonlijke informatie of gebruikersgevens. De Extensie werkt uitsluitend met de lokale opslag van uw browser. We volgen geen informatie over uw browsegedrag of interacties met de Extensie.

Delen van Informatie: Aangezien er geen persoonlijke gegevens worden verzameld, wordt er geen informatie gedeeld of bekendgemaakt aan derden.

Beveiliging: We treffen passende maatregelen om de informatie die lokaal op uw browser is opgeslagen te beschermen. Houd er echter rekening mee dat geen enkele verzendmethode of opslag 100% veilig is, en we kunnen geen absolute beveiliging van uw gegevens garanderen.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring: We kunnen onze Privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Eventuele wijzigingen worden direct van kracht zodra de herziene verklaring is gepost. We raden u aan om deze Privacyverklaring regelmatig te controleren op updates.

Neem contact met ons op: Als u vragen of zorgen heeft over onze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via

Support

Privacy Policy

Thank you for using Xaci-leads web-extension. This Privacy Policy explains how we collect, use, and disclose your information when you use the Extension.

Information Collection and Use: The Extension does not collect any personal information or user data. It solely operates using the local storage of your browser. We do not track or store any information about your browsing activity or interactions with the Extension.

Information Sharing and Disclosure: Since no personal data is collected, no information is shared or disclosed to any third parties.

Security: We take appropriate measures to protect the information stored locally on your browser. However, please note that no method of transmission or storage is 100% secure, and we cannot guarantee the absolute security of your data.

Changes to This Privacy Policy: We may update our Privacy Policy from time to time. Any changes will be effective immediately upon posting the revised policy. We encourage you to review this Privacy Policy periodically for any updates.

If you have any questions or concerns about our Privacy Policy, please contact us at.

Support